اللهم عجل الولیک الفرج 

سرداران شهید
سرداران شهید |      صفحه اصلی تماس با ما عناوین مطالب پروفایل خورشید شیعه
جستجو کنید.
لوگوی راه شهدا
علمای شیعه
آیت الله سیستانی

آیت الله خامنه ای

آیت الله شبیری زنجانی

آیت الله صافی گلپایگانی

آیت الله مکارم شیرازی

امکانات وب
نظر سنجی
امروزه بیشترین نیاز های کشور در کدام بخش دیده می شود؟


                      به وبلاگ شهید زین الدین خوش امدید                                                                                                                                               

                           

هدف از ایجاد این وبلاگ  آشنایی نسل جدید بچه های ایران با نسل گذشتشون یعنی جنگ و جبهه و شهادت هست . که ما یعنی وبلاگ شهید زین الدین تمام تلاش خودمون رو می کنیم تا حتی یک نفر از چند صد نفری که روزانه چه مستقیم و چه غیر مستقیم وارد وبلاگ می شوند بتوانند مطالب  رو که شامل زندگینامه ، وصیت نامه و ... در باره شهدا می باشد رو مطالعه کنند تا بفهمند اون جوان هایی که هم سن ما و یا حتی کوچکتر بودن پرای چی  زندگی خودشون رو فدای جنگ و مقاومت کردند.

                                                                      [ جمعه 1 شهریور 1392 ] [ 04:07 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]

ﻭﻗﺘﻲ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻲ،


ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ.

ﻭ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻲ ، ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ.

ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ، ﺯﻳﺮﺍ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺟﺰﻳﻲ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ ،
ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻗﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻭﺩﺑﺎﺷﻲ، ﺩﻳﺮ.

ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺟﺪﺍ ﺑﺎﺷﻲ،
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻮﻱ.

ﻣﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ،
ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺮﻡ ﺧﺎﻛﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ .

ﺑﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ !

ﭘﻠﻨﮕﺎﻥ، ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﻡ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺎﻣﻮﺧﺘﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻏﺮﻕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ !
ﺍﻣﺎ ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺩ ﺳﻜﻮﻥ ﺭﺍ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ،

ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﻛﺮﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ،

ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﮔﻞ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺖ !

ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ .

 ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻲ ، ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ. ﻭﺩﻭﻳﺪﻥ ﻛﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻲ ، ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ. ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﮔﺎﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ.

ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯ
ﺯﻳﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺪﻭﻱ.

ﻭ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺑﮕﻴﺮ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﭘﺮ ﺑﺰﻧﻲ ...
[ پنجشنبه 22 اسفند 1392 ] [ 04:26 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]

همه مقدمات عملیات انجام شده بود ، همه معبرهای ما جواب داده بود. نیروها رو مستقر کرده بودیم توی خط ، منتظر بودند تا شب بعد عملیات کنیم. همه کارها روبه راه بود. شب برگشتیم قرارگاه برای استراحت ، آخر شب خوابیدیم. دم سحر بیدار شدم. نور فانوس فضای چادر را روشن کرده بود ، دیدم شهید زین الدین پتو را کنار زده ، به حالت سجده صورتش را گذاشته روی خاک و می گوید:«خدایا من با توکل بر تو هرچه در توانم بود ، هر چه بلد بودم و هر چه امکانات بود آماده کردم ، از این جا به بعد را هم ، یار و پشتیبانمان باش...»

                                                                     شـادی روح شــهدا صــلوات
[ چهارشنبه 21 اسفند 1392 ] [ 04:24 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]


شهید گمنام بگو،

بگو به من حرف دلت رو،تا کی می خوای سکوت کنی!


شهید گمنام بگو،

پس کی می خوای فکری برای بغض توی گلوت کنی؟


گمان کنم که ارثیه مادری ست، گمنامی

دل نوشت:


دلم قرار نمی گیرد از فغان بی تو
سپند وار زکف داده ام عنان بی تو
ز تلخ کامی دوران نشد دلم فارغ 
زجام عشق لبی تر نکرد جان بی تو
چون آسمان مه آلوده ام زتنگ دلی
پراست سینه ام از انده گران بی تو
نسیم صبح نمی آورد ترانه شوق
ســــر بهـــار ندارند بلبـــلان بی تو
لب از حکایت شبهای تار می بندم
اگر امان دهدم چشم خونفشان بی تو
چو شمع کشته ندارم شراره ای به زبان
نمی زند سخنم آتشی به جان بی تو
ز بی دلی و خموشی چو نقش تصویرم
نمی گشایدم از بی خودی زبان بی تو
عقیق سرد به زیر زبان تشنه نهم
چو یادم آید از آن شکرین دهان بی تو
گزارش غم دل را مگر کنم چو امین
جدا ز خلق به محراب جمکران بی تو[ چهارشنبه 21 اسفند 1392 ] [ 04:11 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
[http://www.aparat.com/v/Z935V]

  بازگشت پیکر شهید صبوری


برچسب ها: ش[ جمعه 16 اسفند 1392 ] [ 04:17 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
سلام بی بی جان زینب امسال زائرانت عاشورایی بی سر به دیدنت میایند از تولدت تا شهدت مادرت چیزی نمانده خانم جان
به جان مادرت قسمت می دهیم اگر می شود دعا کنید فرج زود تر صورت بگیرد امسال شیعیانت سدتاسر سوریه در خاک خون می غلتند
فقط مادر نظاره شما هستیم اقا جان که بییای الهم عجل لولیک الفرج

[ جمعه 16 اسفند 1392 ] [ 12:35 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
در عملیات بدر، شرق رودخانه دجله، هورالهویزه] یكى از برادران زخمى شده بود. هر چه مى كردند اسلحه اش را بگذارد و برود عقب قبول نمى كرد. گفتم: مى بینى كه دیگر نمى توانى به عملیات ادامه بدهى، چرا نمى روى. بچه كه نیستى. گفت: مى دانى، قسم خورده ام تا نفس دارم از این مملكت و انقلاب دفاع كنم. چطور مى توانم خودم را راضى كنم و با این زخم جزئى بروم عقب و اسلحه ام را زمین بگذارم!


http://upload13.com/do.php?imgf=13931378260161.jpg

امام علی-ع:
خداوند، شهدا را در قیامت باچنان جلال و نورانیتی وارد محشر می کند،
که اگر انبیا سواره از مقابل آنان عبور کنند به “احترام شهیدان” پیاده شوند. (بحار الانوار جلد ۱۰۰ ص ۱۳)
[ یکشنبه 11 اسفند 1392 ] [ 01:07 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
سال 60 در اشنویه مسئول پایگاه بودم. بسیجى سیزده ساله اى داشتیم به نام فاطمى كه نماز شبش ترك نمى شد. شبى او را كشیدم كنار و گفتم: 'شما هنوز به سن بلوغ نرسیده اى، نمازهاى پنج گانه هم بر شما واجب نیست، چه رسد به نماز شب كه مستحب است'. گفت: 'مى دانم برادر جابر، منتها این براى كسى است كه بالاخره مكلف مى شود، من عمرم به دنیا نیست. رفتنى هستم و نمى خواهم لذت عبادت را نچشیده بروم'. او چند روز بعد در درگیرى با نیروهاى دشمن شهید شد.


http://upload13.com/do.php?imgf=139263351245071.jpgطبقه بندی: با همرزمان شهید،


[ یکشنبه 11 اسفند 1392 ] [ 12:55 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]

حضرت امام خامنه ای (روحی له الفداله):

مرگ بر آمریکا مانند ((اعوذ بالله من الشیطان الرجیم)) است که اول هر سوره قبل از ((بسم الله)) باید گفت.

 

 
موضوع :


[ یکشنبه 11 اسفند 1392 ] [ 12:29 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
عکس و تصویر وداع دو فرزند خردسال شهید کازرونی با پدر قهرمانشون...× حالا بعضیا هی به بچه شهیدا ...
این بچه چه تقصیری داشت[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 04:32 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
سلام علیکم کم کم بوی جنوب به مشام می رسد راستی امسال شما عیدکجا می رید 30سال پیش دایی من 29فروردین به شهادت رسید
افراد زیادی در اون سال ها به شهادت رسیدند اما تنها وکوچک ترین کاری که ما امروزه می توانیم برایشان انجام بدهیم  این است برای یک بار
هم که شده یک عید پیش شهدا بروند در محل قتلگاه انها عید وسال نویشان با شهدا اغاز کنند
کسانی که انشاالله  به مناطق عملیاتی می روند یک یاعلی بفرستند


[ چهارشنبه 7 اسفند 1392 ] [ 04:09 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]

كربلا سكوت را بشكن و با ما سخن بگو، بگو كه با تو و حسینت چه كردند؟

هویزه تو هم بگو كه صحنه های عاشورا دوباره در تو تكرار شد. كربلا اگر آن روز یزیدیان بر بدن های شهدا اسب نتاخته بودند امروز دیگر صدامیان چطور جرأت می كردند در كربلای هویزه بر بدن های مطهر علم الهدی و یاران با وفایش تانك روانه كنند. هویزه هم حتماً صدای شكستن استخوان ها از شدت بغض و كینه صدامیان در زیر تانك ها را شنیده است. كربلا تا به كی مهر سكوت بر لب خواهی داشت، سخن بگو. از لحظاتی بگو كه حضرت زینب در گودال قتلگاه به دنبال پیكـر مطهـــر، بی ســر و تكه تكـــه برادرش می گشت و آنقدر پیكر مطهر آقا زخم خورده بود كه حتی خواهر هم برادر را نمی شناخت و وقتی به مقابل پیكر برادر رسید فرمود: انت اخی؟ انت حسینی؟

و معراج شهدا هم شاهد بود زمانی را كه پیكر بی جان، استخوان های شكسته شده و تن بی سر برادرم را دیدم من هم گفتم: آیا تو برادر منی؟ آیا تو برادر منی؟ كربلا؛ بدن برادر من 13 سال در زیر آفتاب و باد و باران مانده بود و دور از ذهن نبود كه برادرم را نشناسم، اما كربلا، تو بگو آخر چند ساعت بیشتر از شهادت مولایمان آقا ابا عبدالله نگذشته بود تو بگو مگر با بدن آقایمان چه كرده بودند كه حتی خانم زینب (س) هم برادرشان را نشناختند؟

كربلا اگر تو در شب عاشورا شاهد گریه ها، راز و نیازها و شاهد عشق بازی با محبوب عاشوراییان بودی، دو كوهه هم شهادت می دهد، بر زمزمه ها و فریادهای الهی العفو، الهی العفو بچه ها در دل شب و شهادت می دهد كه عاشوراییان ایران در دل شب ها با دست خود قبر می كندند و شهادت می دهد كه از شدت گریه گاهی از هوش می رفتند.

كربلا باشد تو سكوت كردی و تا آخر هم سكوت خواهی كرد. كربلا، شلمچه، دوكوهه، فكه، طلاییه و ... همه تان سكوت كنید اما ... من سكوت نخواهم كرد به همه خواهم گفت: شهدا چگونه بودند و چگونه رفتند.

به همه خواهم گفت: ما مسئولیتی بس سنگین داریم، اگر شهدای كربلا ندای هل من ناصر حسین و شهدای ایران ندای هل من ناصرخمینی را لبیك گفتند، ما هم باید به ندای هل من ناصر سید علی خامنه ای لبیك بگوییم.

به همه خواهم گفت: اسلام با خون حسین زنده شد و با پیام آوری و صبر خانم زینب (س) تا حال زنده مانده است.

مواظب باشیم آبروی شهیدان را حفظ كنیم. مواظب باشیم شرمندشان نشویم...
[ یکشنبه 4 اسفند 1392 ] [ 02:07 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
سلام به تمام کسانی که علاقه مند هستند که بتوانند یکی از علامای شهر خود را زیارت بکنند با مرگ علمای بزرگ همچون ایته الله بهجت وخوشوقت واقا مجتبی تهرانی دگر همه گان گفتند که چراغ علمای تهران خاموش شده است اما این گونه نیست هنوز کسانی هستند که بدون هیچ چشم داشتی به مردم شهرشان همچون نوکری پا به رکاب باشند ازجمله حاجااقا تقوایی  مردی عامل عالم که همچون او کم پیدا می شود انشاالله کسانی ادرس درس اخلاق ایشان می خواهند پیغام بگذارند انشالله در اسرع وقت جواب داده خواهد شدشادی روح شهدا صلواتعکس از استاد آیت الله تقوایی حفظه الله مشهد مقدس[ یکشنبه 4 اسفند 1392 ] [ 01:02 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
ای راهیان نور شهدا در انتظار شما هستند
صدا قدم های شما به گوششان می رسد
الان قدمهای که می گذارید روی چشمان نشان است
در فکه در شلمچه در هویزه و..........................
در زندگی تان هر قمی که می گذارید 
حتی در خانهایتان باعث قدمهایتان
از جان گذشتگی هزاران شهید است
پس امسال بییاید به شهدا به پیوندیم
امام شهدا نیز در انتظار است
چشمان شهدا به قدمهای شما خیره شده است
وعده گاه ما در مناطق عملیاتی
اشنا شدن با یکی از شهدای 8سال دفاع مقدس
وترویج جهاد عاشورایی  هر مرد این میدان بگه یاعلی

n00001656-b[ جمعه 2 اسفند 1392 ] [ 11:11 ق.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
خاطره ای از شهید زین الدین
تازه از بیمارستان بیرون آمده بودم.وقتی به منطقه برگشتم بچه ها تپه ای را گرفته بودند.یكی از بچه ها گفت:فرمانده لشكر دستور داده كسی روی خط الرأس نرود.

شب همانطور با لباس شخصی خوابیدم.صبح خواب آلود وخمار از سنگربیرون زدم. آفتاب حسابی پهن شده بود. ...ناگهان چشمم به جوانی كم سن و سال افتاد.كلاه سبز كاموایی سرش بود و لباس زرد كره ای تنش.با دوربین روی درختی در خط الرأس مشغول دیده بانی بود.

این را كه دیدم انگار با پتك زده باشند روی سرم.سرش داد كشیدم"آهای تو خجالت نمی كشی؟بیا پایین ببینم."

یكباره دست از كار كشید نگاهم كرد. یك نگاه پرمعنا.گفت:چیه اخوی؟گفتم: می خواهی خودت را به دشمن نشان دهی؟ نمی گویی با این كار جان چند نفر به خطر می افته؟! هر كاره ای كه هستی باش مگر برادر زین الدین دستور نداده كسی روی خط الرأس نرود؟! تو رفتی آن بالا چكار؟!

             bakeri.gif

گفت:خیلی عصبانی هستی؟! گفتم باید هم باشم.۱۸۰نفر بودیم همه شهید شدند ...تأمل نكرد و گفت:از كدام گردانی؟ گفتم گردان ضد زره گفت: جرو همان ده پانزده نفری كه......

گفتم شلوغ بازی در نیاور بیا پایین اگر هم كاری باشد بچه های اطلاعات عملیات خودشان انجام می دهند.

سرو صدا كه بالا گرفت بچه های دیگر هم از سنگر بیرون زدند همین كه از درخت پایین آمد یكی از بچه های قم شروع به بوسیدن او و ابراز محبت كرد.بعد خودش آمد طرفم پیشانی ام را بوسید و گفت خسته نباشید بچه های شما خوب عمل كردند.وقتی خواست برود دستم را محكم فشرد و با خنده گفت: اخوی مواظب خودت باش.من هم با حالت تمسخر گفتم: بهتره شما مواظب خودت باشی او هم خنده ای كرد و رفت.

وقتی او رفت به آن برادر قمی گفتم : او كه بود كه بوسیدیش؟گفت: نفهمیدی:! گفتم: نه! گفت : آقا مهدی بود كه هرچی از دهانت درآمد به او گفتی!

ناباورانه دنبالش دویدم اما رفته بود هر وقت یاد این صحنه می افتم احساس می كنم كه در برابر كوهی از صبر و با یك قله شرم بر دوشم هستم.
[ جمعه 2 اسفند 1392 ] [ 11:08 ق.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]
ایته الله تقوایی
مردی از جنس شهدا
مردی از جنس مردم
مردی ازجنس اخلاص
ارزوی او یک جمله است
زیارت اقا امام زمان وشهادت


شب شعر (20)لاال
 [ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ 01:54 ب.ظ ] [ گمنام دعا کنید طلبه بشم ]

تعداد کل صفحات : 8 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic